Doradztwo, Nadzór NADZÓR INWESTORSKI, DORADZTWO

Doświadczenie w budowie i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków a także instalacji sanitarnych i HVAC, pozwala nam zaoferować Państwu doradztwo w trakcie eksploatacji oraz nadzór inwestorski podczas wykonywania rożnego rodzaju inwestycji.
 
Brak zewnętrznej kontroli nad budową, rodzajem użytych materiałów oraz rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w projekcie może w przyszłości narazić Inwestora na wiele dodatkowych kosztów związanych z awariami wykonanej infrastruktury, a których wartość jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do kosztów nadzoru.
 
Zachęcamy więc do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, zarówno w trakcie projektowania czy realizacji inwestycji jak również podczas rozwiązywania problemów związanych z obsługą oraz prawidłowym funkcjonowaniem istniejącej infrastruktury i obiektów.
 
Zapraszamy do współpracy...