ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Oferujemy Państwu kompleksową i profesjonalną realizację Świadectw charakterystyki energetycznej budynków, mieszkań, lokali mieszkalnych, użytkowych, komercyjnych, itd.
 
Przygotowany przez nas dokument, będzie określał wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną dla potrzeb energetycznych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, klimatyzacja i oświetlenie).
 
Wg. interpretacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.
 
Od dnia 28 kwietnia 2023r. przedmiotowe Świadectwo należy obowiązkowo przekazać nabywcy lub najemcy na etapie umowy sprzedaży lub najmu. Także Inwestor jest zobowiązany załączyć Świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 
Sporządzenie świadectwa energetycznego zleca właściciel, zarządca budynku lub inwestor.
 
Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazujemy Państwu w formie papierowej oraz elektronicznej (.pdf), opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.
czytaj więcej
SPRINGAP Instalacje Sanitarne i HVAC Kraków

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy w Krakowie instalacje szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej