PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNYCH

W ofercie firmy SPRINGAP Kraków znajduje się projektowanie sieci kanalizacyjnych. Wykonujemy również projekty obiektów inżynierskich takich jak sieciowe i przydomowe przepompownie ścieków, zbiorniki (retencyjne, bezodpływowe) i oczyszczalnie ścieków. Oferujemy także dobór pomp, separatorów oraz innych urządzeń i armatury. Opracowujemy koncepcje budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz obliczenia hydrauliczne i Programy Funkcjonalno Użytkowe (PFU).
 
Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych czy wód opadowych są jednymi z głównych mediów każdego budynku. Ważne jest więc aby sieci oraz towarzyszące im urządzenia zostały zaprojektowane a także wykonane z ogromną dbałością o każdy odcinek i armaturę rurociągu oraz obiektów towarzyszących. Odprowadzenie ścieków jest w dzisiejszych czasach obarczone wysokimi wymogami jakościowymi zastosowanych rozwiązań wskutek restrykcji związanych z ochroną środowiska naturalnego. Istotne jest więc by każdy odcinek kanału kanalizacyjnego został dokładnie zaprojektowany i wykonany. Wszystko to musi być poparte doświadczeniem zespołu inżynierów inżynierii środowiska.
 
W trosce o koszt inwestycji do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie dana infrastruktura, aby zoptymalizować koszty budowy oraz późniejszą eksploatację wykonanych rurociągów i urządzeń.
 
Propozycje rozwiązań podczas projektowania, modernizacji i doradztwa poparte są naszym doświadczeniem w eksploatacji systemów  kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
 
Istnieje możliwość kompleksowego wykonania przez naszą firmę całego procesu inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacyjnych,  zapraszamy do zapoznania się z opcją "Obsługa inwestycji".
czytaj więcej
SPRINGAP Instalacje Sanitarne i HVAC Kraków

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy w Krakowie instalacje szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej