Oferujemy Państwu możliwość kompleksowej realizacji i koordynacji całego procesu inwestycyjnego (inwestor zastępczy, projekt, wykonawstwo, serwis i modernizacja):
 • uzyskanie warunków i informacji technicznych od eksploatatorów sieci sanitarnych,
 • opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego,
 • ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP),
 • uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach,
 • wykonanie operatów geodezyjnych (mapa do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, itp),
 • wykonanie opinii geotechnicznej, dokumentacji podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • opinie i uzgodnienia branżowe (MPWiK, ZWiK, PUK, ZGK, ZUDP, ZKUPSUT, ZIKiT, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, Melioracje, RZGW, Urzędy Gmin, PPOŻ, itp.),
 • uzyskanie zgód na wejście w teren działek przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura,
 • uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych,
 • projekty drogowe odtworzenia nawierzchni,
 • opracowanie projektu budowlanego sieci, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych,
 • uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
 • projekt wykonawczy,
 • optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
 • przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót budowlanych (STWiOR),
 • budowa, wykonawstwo, modernizacja i serwis instalacji,
 • kierownik budowy, nadzór autorski oraz inwestorski.
Zachęcamy więc do skorzystania z naszej kompleksowej oferty popartej wiedzą i doświadczeniem.
 
Zapraszamy do współpracy...
SPRINGAP Instalacje Sanitarne i HVAC Kraków

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy w Krakowie instalacje szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej